Popredajná starostlivosť

Vernostné programy CIAOFIAT Assistance

CIAOFIAT Assistance


CIAOFIAT Assistance je asistenčná služba, ktorú poskytuje naša spoločnosť bezplatne dva roky na nové vozidlá Fiat Professional zakúpené výlučne u autorizovaných predajcov. Uvedená služba môže byť ďalej predĺžená. Služba je k dispozícii takmer po celej Európe 24 hodín denne vrátane sviatkov a víkendov.

 


 

V prípade poruchy, nehody alebo krádeže sa obráťte na tieto telefónne čísla:

0800 900 001
alebo +420 221 586 512

Přehľad služieb:
1. Mobilná dielňa
2. Odtiahnutie vozidla
3. Náhradné vozidlo
4. Náklady na dopravu
5. Návrat cestujúcich alebo pokračovanie v ceste
6. Platenie nákladov za hotel
7. Prevzatie opraveného vozidla
8. Návrat neopraveného vozidla domov
9. Informačná služba