Likvidácia PU krycím listom

V spolupráci s poisťovňami ponúkame možnosť likvidácie poistnej udalosti formou „krycieho listu".

 

Na likvidácii poistných udalostí spolupracujeme so všetkými poisťovňami.

 

Zabezpečujeme obhliadky vozidiel poistených v Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. a Generali Slovensko a.s.

.